Vítězové se mstili metodou poražených

Člověče, víš ty vůbec, cos napsal, do čeho ses dal? Teď si budeš muset dávat na sebe pozor, veliký pozor, příteli - tak varoval Jána Mlynárika jeho známý, když v roce 1977 zveřejnil v Tigridově Svědectví pod pseudonymem Danubius provokativní Teze o vysídlení Němců. ..

Hospodářství

Než se podíváme na aktuální kondici slovenského hospodářství, je třeba si připomenout jeden zajímavý a velice důležitýfakt, díky kterému se z malé středoevropské země stává čím dál rychlejší a silnější ekonomický tygr. Tímto faktemje v posledních osmi letech ..

Československá anarchistická federace

Ano, v tom jsem s anarchistama vždycky souhlasil a souhlasím, to musí bejt celkový. Tady nejde jen o nějakou hospodářskou změnu, ale o celkovou změnu. A když už jsme na to kápli, tak i když se k tomu vrátíme, chtěl jsem to říkat v příštím bodě: Vy plným právem poukazujete ..

Československo a Evropa

Před vypuknutím 1. světové války dlužily Spojené státy Evropě 50 milionůdolarů. Když v roce 1918 válka skončila, dlužila Evropa Spojeným státům 10,5miliardy dolarů v tehdejší hodnotě. Americký průnik na evropský kontinent bylsoučasně počátkem snah o sjednocení a ..