Spravedlnost

Evropský soud

Rozsudky Evropského soudního dvora v souvislosti s aplikací evropského zatýkacího rozkazu a jejich význam pro justiční praxi a právní úpravu České repRozsudky Evropského soudního dvora (celým názvem Soudního dvora Evropských společenství, resp. Soudního dvora Evropské unie ..

Pražská policie v boji za svobodu

Už v době, kdy v našem klubu KVH Čs. úderníci vznikla myšlenka navázat na tradice legionářů, kteří nastoupili po návratu do vlasti rovněž v bezpečnostních sborech vzniklé Československé republiky jako příslušníci četnictva, policie a finanční stráže, už tehdy vzešel ..

Svobodné vyjádření

Vaše poněkud svérázné vysvětlení pojmu svobodného vyjádření svědčí o tom, že vůbec nechápete smysl toho, co napsal ing. Němec. Pojem "svobodné vyjádření" se vztahuje k vyslovení vlastního názoru, námětu a připomínky. Nikoli však k podávání inzerátu k vlastnímu ..