Politika

Vítězové se mstili metodou poražených

Člověče, víš ty vůbec, cos napsal, do čeho ses dal? Teď si budeš muset dávat na sebe pozor, veliký pozor, příteli - tak varoval Jána Mlynárika jeho známý, když v roce 1977 zveřejnil v Tigridově Svědectví pod pseudonymem Danubius provokativní Teze o vysídlení Němců. ..

Hospodářství

Než se podíváme na aktuální kondici slovenského hospodářství, je třeba si připomenout jeden zajímavý a velice důležitýfakt, díky kterému se z malé středoevropské země stává čím dál rychlejší a silnější ekonomický tygr. Tímto faktemje v posledních osmi letech ..