Ekologie

Ekologie a právo

Stále více sfér lidské činnosti a v podstatě všechna odvětví ekonomiky jsou v rostoucí míře ovlivňovány limity životního prostředí. Tato skutečnost je vynucena nutností zachovat udržitelný rozvoj v rámci zbývajících přírodních zdrojů. Proto také legislativa týkající ..

EU, bezpečnost, ekologie a jaderná elektrárna Temelín

Vstup ČR do EU nevnesl do české energetiky zásadní změny. Ty, které Unie požadovala, už v ČR proběhly (trh se postupně otevírá od roku 2002 a legislativa se upravuje už od roku 2000). Naše sítě se propojily se západoevropskou soustavou ještě dříve, proběhla i ekologizace ..

Každý den je den pro přímou akci

Za nejaktuálnější hrozbu lidstvu a stávajícímu stavu Matky Země je považováno globální oteplování a úměrně k tomu reaguje i ekologické hnutí v západních zemích. U nás je řešení tohoto tématu zatím tlumeno velkou anti-oteplovací kampaní průmyslové lobby a modrého ..

Ekologie

Učebnice jako jedna z mála přináší kompletní nauku o této vědě. Najdete v ní definici ekologie, třídění, charakteristiku ekologických přístupů, význam ekologie pro řešení problematiky životního prostředí, V dalších kapitolách pak: Organismus a prostředí, ekologická ..

Historie ústavu ÚEL

Ústav ekologie lesa byl založen na konci roku 1968. Jeho zřízení vyplynulo z potřeby studia struktury a produkce přírodních systémů na Zemi v rámci Mezinárodního biologického programu UNESCO-IBP-(International Biological Programme). Odpovídal tomu i tehdejší název - katedra pro ..

Ekologie všedního dne

Evropská unie zakáže žárovky. Do paliva, které tankuji do svého auta je přimícháno něco, co nepochází z ropy. Třídím odpad. Šetřím plynem při topení, děti mají svetry a čepice. Ale je to ekologie? Snažíme se (alespoň někteří), aby používané stroje a zařízení ..