Demokracie

Česká republika versus Tchaj-wan, historie Tchaj-wanu

Republika vznikla v Číně v roce 1911 kvůli neschopnosti dynastie Čching, která zde vládla dva tisíce let, konkurovat západu a kvůli jejím vnitřním rozporům. Prvním prezidentem tohoto státu se stal Sun Yat-Sen. Jeho cíl bylo sjednocení celé Číny, protože však neměl dostatek ..

1918: Lednová stávka v Českých zemích

Před sto lety probíhala v Rusku dělnická revoluce. Ale i v celé Evropě, ničené tehdy první světovou válkou, vybuchla radikální nespokojenost s vládami i s celým společenským systémem. Pod vlivem zpráv o ruských událostech se i u nás objevil zárodek revolučního hnutí, které ..

Hrozby pro menšiny

Podle tohoto argumentu by se přímá demokracie stala zbraní v rukou majority na potlačování menšin a nastolení diktatury. To je další argument proti demokracii samotné, nebo vlastně proti jakémukoli politickému systému, který umožňuje svobodnou volbu - ne jen proti přímé ..

Anarchismus jako extrémní demokracie

V několika nedávných diskusích (o budoucí společnosti, výzvě „S pravičáky se nemluví“ a o antifašismu) přišla na přetřes i otázka vztahu anarchismu a demokracie. Jestliže se o nich většina diskutujících vyjadřovala jako o základních protikladech, přinášíme článek, ..

Občanská demokracie v ČR

Nerovné příležitostiSituace je vážná, ale nikoliv zoufalá. Stávající politická, hospodářská a sociální situace není dobrá zejména pro občanky a občany, jejichž mzdy nedosahují půl milionových částek měsíčně jako mzdy pilných manažerů úspěšných firem.Dlužno ..

Tak jsme opět dostali lekci

Fyzicky jsem nebyl přítomen na dotyčném sněmu, abych mohl nasát atmosféru demokracie, ale musím vznést pár připomínek k výsledkům.Srovnávaje složení nové oblastní rady vidím, že ani jeden kandidát navrženýmístním sněmem ODS Prostějov-město v této radě nesedí. Nemám ..

DEMOKRATÉ JANA KASLA

"Zúžíme-li všechny problémy české pravice na z nejrůznějších důvodů ztracenou důvěru občanů - voličů, je patrné, že cílem pro příští volby musí být právě srozumitelná obhajoba pravicových myšlenek a spolupráce stran, které tyto myšlenky zastávají.", řekl Jan ..