11ZOBRAZENÍUSA leží v Severní Americe. Základem tohoto kontinentu je starý kanadský štít . Rozprostírá se v severovýchodní časti kontinentu. Jeho střední čast je protlačena a tvoří dno Hudsonův záliv . Tvoří jej velmi staré přeměněné a vyvřelé horniny. V současnosti sa podsouvá tichooceánska litosférická deska pod západní okraj desek amerických kontinentů. Zároveň se Jižní Amerika pohybuje směrem k Severní. V důsledku pohybů litosférických desek vznikla vysoká horská hradba, která sa táhne od Aleutské ostrovy přes Aljašský polostrov až po Ohňová země . Kordillery začínají Aljašským hřbetem (nejvyšší bod Mount McKinley - 6194 m) a táhnou se na jih v dvou výrazných pásmech. Při pobreží Tichého oceánu to je Coast Range a ve vnitrozemí Skalnaté hory .

Mezi jednotlivými pásy Kordiller se rozprostírají sníženiny a plošiny, např. Coloradská plošina , Velká pánev . Nejníže položené místo Ameriky leží v USA a je jím Údolí smrti (Death Valley). Tato proláklina je 86 m pod úrovní hladiny moře. Své jméno dostala podle nehostinných podmínek pro život (poušť bez vody s velkými horky, ve stínu naměřili 56,7°C). Poblíž východního pobřeží se táhne staré pohoří Apalačské hory . Mezi Apalačskými horami a Atlantským oceánem se rozprostírá Pobrežní nížina . Mexický záliv lemuje Mississippská nížina . Mezi Apalačskými horami a Kordillerami se postupně od východu rozprostírají Centrální roviny a Velké planiny .

Historie

Poprvé přistáli u břehů Ameriky Vikingové již okolo roku 1000 ( Leif Eriksson ), ale pro Evropa byl tzv. Nový svět objeven až výpravou Kryštof Kolumbus roku 1492 .V dalších stoletích se Severní Amerika stala cílem kolonizace snah Španělsko ( Mexiko , Florida , území západně od Mississippi (řeka) ), Nizozemsko (část východního pobřeží), Francie ( Kanada , povodí Mississippi (řeka) ) a v malé míře i Švédsko ( Nové Švédsko ). Pro historii budoucích Spojených států měla největší význam anglická kolonizace Atlantský oceán pobřeží. Od roku 1664 se Velká Británie postupně zmocnila nizozemské osady a části francouzské osady osad v Severní Americe a do roku 1773 vytvořila na pobřeží 13 kolinie ( Massachusetts , New Jersey , New York , Rhode Island , Connecticut , New Hampshire , Pennsylvania , Delaware , Virginia , Maryland , North Carolina , South Carolina , Georgia ), základ budoucích USA.Bezohledné zásahy mateřské země do poměrů v koloniích vyvolaly protibritskou opozici, která vyvrcholila roku 1775 vypuknutím otevřené války mezi koloniemi a Velkou Británií. 4. července 1776 vydal druhý Kontinentální kongres Deklarace nezávislosti Spojených států , která vyhlašovala vznik Spojených států amerických. Podle Konfederační články z roku 1781 si každý ze států Unie zachoval samostatnou vnitřní a ekonomickou politiku. Válka za nezávislost skončila roku 1783 britským uznáním nového státu. Roku 1787 byl konfederativní charakter Spojených států nahrazen systémem federativním, roku 1789 byla schválena (ratifikace ukončena 1791 ) tzv. Bill of Rights (listina práv, prvních 10 doplňků ústavy).Od konce 18. století pak začala územní expanze Spojených států směrem na západ a na jih. Postupně byly do Unie přijaty další státy: Vermont ( 1791 ), Kentucky ( 1792 ), Tennessee ( 1796 ), Ohio ( 1803 ). Roku 1803 byla od Francie odkoupena Louisiana (její část přijata do Unie jako stejnojmenný stát roku 1812 ). Pokračující agresivní politika Velké Británie vůči USA (útoky na americké lodě, zajímání amerických námořníků etc.) vedla k britsko-americké válce (někdy nazývána druhá válka za nezávislost) ( 1812 - 1814 ), ve které sice jednoznačně nezvítězil žádný z obou států, ale obnovení předválečného stavu fakticky posílilo postaveni USA a nakrátko způsobilo zapříčinilo faktickou vládu jedné strany (dnes označována jako demokraté-republikáni) v USA (tzv. era of good feelings, éra dobré shody). Z jednotlivých teritorií byly postupně vytvářeny další státy: Indiana ( 1816 ), Mississippi ( 1817 ), Illinois ( 1818 ), Alabama ( 1819 ), Maine ( 1820 ), Missouri ( 1821 ). Roku 1819 získaly USA od Španělska Florida (stát od 1845 ). Roku 1845 byl anexe Texas a po americko-mexické válce z let 1846 - 1848 Kalifornie (stát od 1850 ) a další území. Do počátku 60. let byly do Unie přijaty další státy: Arkansas ( 1836 ), Michigan ( 1837 ), Iowa ( 1846 ), Wisconsin ( 1848 ), Minnesota ( 1858 ), Oregon ( 1859 ).Rozpory mezi otrokářským Jihem a svobodným Severem vedly v letech 1860 - 1861 k secesi (odtržení) 11 jižních států ( Jižní Karolína , Mississippi , Florida , Alabama , Georgia , Louisiana , Texas , Virginia , Arkansas , Severní Karolína , Tennessee ), které vyhlásily Konfederované státy americké, a následně k občanské válce. Válka Severu proti Jihu mezi Jihem (Konfederací) a Severem (Unií) trvala do roku 1865 a skončila vítězstvím Severu. Od státu Virginie se odtrhla část, která chtěla zůstat u Unie a vytvořila posléze stát nový ( Západní Virginie ).Mohutný hospodářský rozvoj (kolem roku 1890 se USA staly hospodářsky nejsilnější zemí světa) po skončení občanské války byl doprovázen další expanzí na západ. Do 1. světová válka zde vzniklo 15 dalších států: Kansas ( 1861 ), Západní Virginie ( 1863 ), Nevada ( 1864 ), Nebraska ( 1867 ), Colorado ( 1876 ), Severní Dakota , Jižní Dakota , Montana , Washington ( 1889 ), Idaho , Wyoming ( 1890 ), Utah ( 1896 ), Oklahoma ( 1907 ), Arizona , Nové Mexiko ( 1912 ). Roku 1867 odkoupila americká vláda od Ruska Aljaška a od 80. let 19. století pak Spojené státy expandovaly i mimo vlastní americkou pevninu především do Karibik a do Tichý oceán ( protektorát nad Portoriko a Kuba , ostrov Guam , Filipíny , anexe Havajské ostrovy roku 1898 , rozdělení ostrovů Samoa s Německo roku 1899 , Průplavové pásmo v Panama atd.). Kromě západní polokoule (resp. Amerika ) se však USA ve světové politice až do 1. světové války neangažovaly, jejich politika byla silně izolacionistická ( Monroeova doktrína ).Americká účast v obou světových válkách na straně Dohody resp. Spojenci významně přispěla k jejich vítězství.Po 2. světová válka bylo USA svěřeno do správy poručenské území Organizace spojených národů v Tichém oceáně a většina z něj nově konstituovaných států se později stala volně přidruženými státy Spojené státy ( Marshallovy ostrovy , Mariany , Mikronésie atd.). Roku 1959 byly vytvořeny 2 až dosud poslední státy Unie - Aljaška a Havaj .Za 2. světové války, která přímo nezasáhla území USA (kromě Havajských ostrovů), se průmyslová výroba zdvojnásobila a USA se staly v protiváze k Sovětský svaz rozhodující vojenskou velmocí. Roli vedoucí světové mocnosti zvýraznil pád komunismus režimů ve východní Evropě po roce 1989 a následný rozpad SSSR.

Poloha

Spojené státy americké leží v Severní Americe. Jejich břehy omýva z východu Atlantský oceán a ze západu Tichý oceán. Stát Aljaška leží v severní časti kontinentu a je ze severu obmýván Severním ledovým oceánem. Aljašku odděluje od Euroasijského kontinentu Beringův průliv . Mezi nejznámnější polostrovy patří Florida na jihu USA, která odděluje Mexický záliv od Atlantského oceánu. Ze severu mají USA společnou hranici s Kanada a na jihu s Mexiko . Floridský průliv odděluje USA od ostrovního státu Bahamy a od Kuba .

Dolní popovská lípa

ov a. U cesty stojící lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) má měřený obvod kmene 807 cm, ale kmen je pro váhu rostoucích větví rozdělen na dvě samostatné poloviny, mezi kterými lze projít. Výška stromu dosahuje 19,5 cm (měření 1998). V roce 2002 byla lípa odborně konzervována