11ZOBRAZENÍEU přestala být komunitou liberálních hodnot a je stále obtížnější v Evropě hledat jednomyslné rozhodnutí. Zčásti nese vinu i Německo a jeho migrační politika, vysvětlil Winkler ze stránek časopisu Der Spiegel.

Západ se zhroutí a jeho základy se drolí, napsal německý historik Heinrich August Winkler v časopise Der Spiegel.

Stačí, když přemýšlíme o výsledku příštích voleb do Evropského parlamentu v květnu roku 2019, aby člověk přišel o spánek, tvrdí autor článku. Podle jeho názoru bude mít proevropská většina v parlamentu ve Štrasburku brzy těžké časy: protievropské a protestní strany získávají na váze a je pochybné, zda může hlavní kandidát pro evropské příznivce získat dost hlasů, aby přesvědčivě kandidoval na předsedu Evropské komise.

Pod vedením Jean-Clauda Junckera přestala být Evropská komise garantem evropských dohod, tvrdí německý historik. Začala být vnímána jako „politická komise", která někdy velmi náhodně interpretuje smluvní podmínky. Zároveň se většina poslanců Evropského parlamentu rozhodla podpořit Komisi před euroskeptiky a prakticky ji přestala kontrolovat.

Heinrich Winkler považuje samotné evropské strany, které existují téměř ve formě frakcí v parlamentu v Štrasburku, za poměrně zvláštní subjekty. Současně se skládají z někdy mimořádně kontroverzní z pohledu demokracie, jako národní strana „Fidezs" maďarského premiéra Orbána. Velké sdružení stran v EU navíc vykazují solidaritu vůči sobě navzájem, což může zdiskreditovat tento samotný koncept a podkopat sebevědomí samo o sobě, říká historik.

Ve volbách do Evropského parlamentu hrají klíčovou roli z velké části ne evropské otázky, ale vnitřní politické spory. Parlament ve Štrasburku už není „řešením evropského problému demokracie, ale tento problém ztělesňuje", zdůraznil Der Spiegel. V zásadě to nemohlo být formováno na demokratickém modelu, pokud jde o reprezentativnost: aby se malé státy necítily zraněné, získaly výsady na úkor větších zemí, vysvětluje autor.

Demokratické ospravedlnění Evropské unie by mělo být prováděno prostřednictvím národních parlamentů, tvrdí německý historik. Jejich práce na evropských záležitostech je snadnější koordinovat, ale to nezabrání rozporům.

Samozřejmě, nelze si být jisti, že Evropská rada je vždy schopna přijímat rozhodnutí v zájmu celé Evropy, pokračuje Winkler. V EU, která se skládá z 28 nebo brzy ze 27 zemí, je obtížné dosáhnout jednomyslného rozhodnutí. To je spojeno mimo jiné s procesem eroze norem, který podporuje země jako Maďarsko, Polsko nebo Rumunsko, tvrdí autor. V krajním případě může být země zbavena práva volit v Evropě kvůli nedostatku demokracie, nicméně všechny ostatní státy EU by měly přijmout odpovídající rozhodnutí jednomyslně. Maďarsko a Polsko se již v podobné situaci mohou spoléhat jeden na druhého, uvádí se v článku.