192ZOBRAZENÍ

Rozhovor se členem moskevského Anarchistického Černého Kříže (AČK)

Na otázky německého časopisu „40 seconds warning“ odpovídá Igor PutinK. Přeloženo z cia.bzzz.net/ .

1) Můžeš pro ty, kteří nevědí, co je Anarchistický černý kříž (ACK), říci, čím se zabývá AČK Moskva?

Anarchistický Černý Kříž je anarchistická antirepresivní organizace, existující již přes 100 let. Moskevská skupina však existuje jen od léta 2007, i když i před ní v Moskvě působily různé skupinky odvolávající se k tomuto názvu.

Skupina musela vzniknout tváří v tvář hrozbě, s níž se setkávají naši anarchističtí a antifašističtí soudruzi v Rusku – jsou vystaveni čím dál větším represím, nejen z důvodu stále většího omezování politických svobod v Rusku, ale také proto, že naše hnutí nabírá na síle a pozvolna vytlačuje nacionalisticko-vlastenecké tendence, které v Rusku posledních patnáct let ovládaly tzv. „levici“. Protože se stáváme početnější, vládnoucí se nás začínají stále více obávat.

Naším hlavním polem aktivit je podpora anarchistických a antiautoritářských vězňů a těch anarchistů a antiautoritářských aktivistů, kteří byli za svou činnost obviněni a stíháni. V praxi jsme byli přinuceni k aktivitám proti „mimovládní“ represi ze strany ultrapravicových skupinek. Sbírali jsme peníze na zaplacení pobytu v nemocnici a na zaplacení pohřbů našich přátel.

Často jsme se obraceli o pomoc k přátelům ze zahraničí, ale také jsme se snažili sami něco mezinárodnímu hnutí poskytnout. Zřídka kdy jsme mohli slíbit peníze, ale překládali jsme informace ze zahraničí do ruštiny a organizovali solidární demonstrace proti represím v jiných zemích.

Chtěli bychom se více zapojit do rostoucího hnutí odporu mezi ruskými vězni, ale nemáme k tomu prostředky. Už to, co děláme teď, nás docela vysiluje.

2) Získáváte peníze ze zahraničí a existují styky mezi mezinárodními skupinami AČK?

Ano, úzce spolupracujeme s jinými skupinami AČK v Evropě a vyměňujeme informace s americkými (a stále častěji s asijskými) skupinami, i když je kontakt s nimi hodně sporadický.

3) Je dost těžké dostat informace o tom, co se děje v Rusku. Za to se k nám dostávají hodně šokující informace. Víme například o tom, že bylo zavražděno několik antifašistů. Odhalila policie vrahy, nebo to ignorovala?

Zdá se mi, že není tak těžké v Německu získat informace o Rusku. Vychází dva časopisy, v nichž se objevují pouze články o autonomním hnutí ve Východní Evropě: Abolishing the Borders from Below z Berlína a Laika z Lipska. Kromě toho existují internetové portály a i mainstreamová média, která občas poskytují objektivní informace. Takže pokud lidé nemají o Rusku informace, je to pouze proto, že se zajímají o něco jiného.

Pokud jde o zavražděné antifašisty, jde o to, o který případ se zajímáš. Vrazi Goshy Volkova zabitého v roce 2004 nebyli odhaleni a dopadeni (nejsme si na 100% jistí, že to jsou náckové, i když je to pravděpodobné). Vrahové Girenka sedí ve vězení, jeden z nich byl za nejasných okolností postřelen policií. Většina vrahů Timura Kačaravy byla odhalena, skrývá se pouze starší organizátor vraždy. Tři neplnoletí vrahové Saši Riuchina sedí ve vězení, ale tři organizátoři útoku jsou stále na svobodě. Vrahové Stasia Korepanova byli dopadeni a odsouzeni k dlouhým trestům odnětí svobody. A vrahové Ilii Borodaenka se nachází ve vazbě a čekají na soud. Žáden z vrahů Alexeje Krylova ještě nebyl dopaden.

Mně osobně je lhostejné, zda tito náckové sedí ve vězení nebo ne, neboť bych byl spíše pro to, aby si účty s nimi vyrovnalo naše vlastní hnutí. Tím spíše chápu přátele a rodiny zavražděných, pro které se pouze takováto forma pomsty jeví skutečnou.

Ve většině případů se vraždy pro neonacisty ukázaly být nevhodnou taktikou. Za každého zavražděného antifašistu bylo uvězněno 2 až 6 fašistů nebo se musí ukrývat, pravděpodobně v zahraničí.

4) Jak silná je nacistická scéna v Moskvě? Jak k ní přistupuje policie? Setkává se s policejními represemi více levice nebo pravice?

Velikost hnutí může být oceňována různě, v závislosti na tom, zda do něj počítáme různé fanoušky, kteří sympatizují s nacismem (jejich počet dosahuje dokonce tisíce), nebo pouze hard core boneheady (z nichž se pouze hrstka obléká v klasickém skinheadském stylu) – v tomto případě jejich počet klesá na zrhuba 500 lidí. Nacistické hnutí v Moskvě hodně zesláblo. Tak asi před šesti lety byli schopni na velkém pogromu shromáždit 200 lidí, teď nejsou schopni dát dohromady ani 20 lidí a spíše se uchylují k vraždám. Zůstali jen ti nejzatvrzelejší idioti, ale to je činí mnohem nebezpečnějšími. Je těžké předcházet a zabraňovat náhodným vraždám prováděným v malých skupinkách. V Moskvě existuje snad 15 nacistických skupinek, které se zabývají teroristickými vraždami. Někteří soudí, že jich je ještě méně.

Tedy, čím menší nacistické hnutí je, tím více nebezpečnějším se stává.

Není pravdou, že je více státních represí vůči levici, než proti pravici. Přímo naopak, náckové jsou pravidelně zatýkáni a mláceni. To je pravděpodobně hlavní příčinou, proč jejich hnutí zesláblo. V posledních letech se naše hnutí nesetkalo s takovými represemi jako nacistické hnutí. Samozřejmě, někteří policajti s náckama sympatizují, ale docházelo i k situacím, že byli antifašisté zatčení po útoku na nácky propouštěni, protože policajti nácky nesnášeli. Ale peníze hrají větší roli než politické sympatie a většina policajtů ráda přijme úplatek od každého, pod podmínkou, že se případ netýká něčeho takového jako vražda. Panují také konflikty mezi různými policejními odděleními, které jsou nácky využívány. Například mohou poskytovat informace FSB a takto získávat ochranu v jiných případech šetřených policií.

Podle mě však moskevští policajti náckům jejich život hodně ztěžují. Opačné tvrzení jsou pouze spiklenecké teorie. Samozřejmě, vláda ráda využívá šovinistické emoce, ale rozhodně vlády nemají v lásce boneheady. I přesto všechno, náckům se i nadále daří vraždit mnoho lidí, protože mají decentralizovanou strukturu vedení a je jich stále mnoho. Tedy ne proto, že je podporuje vláda.

5) Získali jste jako aktivní skupina AČK nějaké zkušenosti s represemi ze strany státu? Pokoušel se vám stát škodit?

Vlastně ani ne. Lidé v jiných městech byli zváni k výslechům proto, že s námi byli ve spojení, ale v Moskvě k ničemu takovému nedošlo.

6) V Německu jsou právníci s levicovými názory menšinou. Možnost sehnat obviněným pomoc takovýchto právníků však existuje. Jak vypadá situace v tomhle ohledu v Rusku?

Hodně špatně. Máme pouze jednoho právníka s levicovými názory, ale je hodně drahý. Jiní zmizeli, když si uvědomili, že nejsme schopni platit jim dost peněz. Často nám zanechávali mnoho nepříjemností a problémů.

7) Většina lidí na Západě si uvědomuje, že Vladimír Putin nebyl zcela demokratickým prezidentem. Očekáváte něco od Dmitrije Medveděva? Přinese jeho prezidentura nějakou změnu k lepšímu?

V podstatě nemá žádný význam kdo je u kormidla, když je trup děravý. Pokud jde o ně, oba jsou idioti a pro mě mezi nimi neexistuje žádný rozdíl. Jejich nahrazení jinými lidmi by toho moc nezměnilo, protože vláda to je obrovská byrokracie, v níž různé části přijímají vzájemně rozporná a rozdílná rozhodnutí.

Celkově vzato, Rusko je obrovská země, v níž, i přes snahy o centralizaci, mnohé závisí na lokálních vládách. V některých regionech, v Permu, Petrohradě a Moskvě, existují takřka stejné svobody jako v Západní Evropě, ale v jiných regionech (Baškirie, Severní Kavkaz) vládne kvazi-totalitní moc. Zbylé provincie jsou někde mezi. Veškeré státní represe proti anarchistům během posledních deseti let byly iniciovány lokálními vládami, ne centrální mocí. Ale dokonce i tehdy, když represe iniciuje centrální vláda, hodně záleží na postoji lokálních vlád.

8) Jak AČK podporuje politické vězně? Poskytujete finanční pomoc?

Co se týče výdajů, prioritou jsou výdaje za právní pomoc, výdaje za pobyt v nemocnici a peníze určené na potřeby – a ty jsou hodně vysoké. Výdaje za potraviny pro vězně (ano – v Rusku musí někdo zvenčí platit za stravu pro vězně) spočívají na přátelích, příbuzných a lokálních aktivistech. Pokud nějaký vězěn opravdu potřebuje naši finanční pomoc, snažíme se dát něco dohromady. Avšak většinou je naše pomoc pro vězně nemateriální: dopisy, knihy, solidární a podpůrné akce atd...

9) Podporuje AČK vězně, kteří během pobytu ve vazbě vypovídají?

Samozřejmě, že ne. Ale pokud se u soudu prokáže, že jejich výpovědi byly vynuceny, podporujeme je po ukončení procesu.

10) Zde v Německu se levicové skupinky právní pomoci neustále dohadují, zda podporovat skupinky ochránců zvířacích práv. Podporujete ochránce zvířecích práv, kteří mají problémy se zákonem?

Moskevská skupina je podporuje. Je to docela přirozené, protože mnoho ochránců práv zvířat nám pomáhalo při vytváření internetových stránek a i v jiných oblastech. Kromě toho, v Rusku je většina radikálních ochránců zvířecích práv anarchisty a našimi přátely.

11) Jak se s vámi může skontaktovat někdo, kdo by vám chtěl pomoci?

Ať nám prostě napíše: abs-msk@riseup.net. Nemáme rádi myspace, ale máme tam stránku pro ty, kteří ho mají rádi: www.myspace.com/abcmsc. Naše stránky, které jsou aktualizovány častěji než myspace jsou: www.avtonom.org/abc.

12) Co by jste chtěli říci na závěr?

Pozdravy všem v Německu. Pokud k vám někdy přijedeme, poskytněte nám zdarma jídlo a místo na spaní, protože pocházíme z chudé země třetího světa! Pokud ne, tak vám utneme dodávky plynu a zmrznete ve svých squatech!:-)