221ZOBRAZENÍ

O víkendu 9. května jsme si připomínali konec nejstrašnější člověkem způsobené katastrofy v historii lidstva. Kladly se věnce, byly pronášeny proslovy a posledních 400 odvedenců skládalo přísahu.

Nebude zřejmě od věci si v dnešních souvislostech připomenout kromě konce i počátek toho všeho, situaci a společenské děje, které předcházeli celosvětovému vraždění. A připomenutí to může být velice aktuální, protože se zdá, že Evropa se z více jak padesát let starých společenských procesů, jež předcházely válečným hrůzám, nepoučila.

Jako by se vracela politika appeasementu jsme opět jsme svědky ustupování agresivní ideologii. Zatímco militantní vyznavači islámu, kteří, jak to vypadá, v rámci své víry postupně získávají navrch, stupňují své požadavky, evropská tendence je spíše vycházet jim vstříc, než si vyznavače zjevně stále agresivnějšího náboženství pohněvat.

Typickým příkladem úplné ztráty soudnosti v Evropě je triumfální přijetí Prodiho bratra (tak jej panující lybijský terorista oslovil) Kaddáfího v Bruselu. Jaký je vlastně rozdíl mezi ním a Saddámem Husajnem či Usámou bin Ládinem? I on cvičil teroristy, i na jeho rukou lpí krev mnoha nevinných obětí. Nebo si snad někdo myslí, že atentát na letadlo Panam u Lockerbie spáchala lybijská tajná služba bez vědomí svého nejvyššího velitele? Kdepak, to jen evropská byrokracie ve své bezbřehé naivitě udělala i u nás tak známou "tlustou čáru za minulostí". Udělal ji však sám vládnoucí lybijský plukovník? Proces s bulharskými zdravotníky jasně ukazuje, že v žádném případě. Pouze po zkušenostech Saddáma a Usámy došel k závěru, že otevřený střet se Spojenými státy je zatím beznadějný a že praktičtější bude oprášit tradiční rozděl a panuj. A zabednění bruselští aparátčíci mu tuto lest "žrali" nejen s pověstnou loďkou a navijákem, ale i s řádnou porcí lybijské ropy. Chtějí se přeci stát protiváhou USA a každý spojenec v tomto směru dobrý.

Od současného levicově laděného eurounijního establishmentu však patrně nejde nic jiného ani očekávat. V žádném případě pak skutečně zásadovou pravicovou politiku, která by myslela nejen na krátkodobé ukazatele, ale i na budoucí bezpečnost, mravní řád a prosperitu. Je totiž potřeba učinit taková opatření, jaká jsou dosud synonymem zla a ideové zkaženosti. V prvé řadě zamezit vstup do našeho prostoru všem potencinálním budoucím aktivním islámským bojovníkům. A to jde pouze prostřednictvím úplného přehrazení migračního toku z islámských zemí. Jak nás poučuje nedávná maďarská zkušenost, teroristou může být i milý a oblíbený arabský lékař. Ostatně je dostatečně známa schopnost přetvářky, jíž mnozí "mírumilovní islamisté" disponují. Stačí pouze vzpomenout oslavy 11. září v utečeneckých táborech. Nutné by bylo rovněž i zavedení deportací v prvé řadě všech, kdož se jakkoli zapojili do teroristické činnosti, či jí v jakékoli míře byli nápomocní. Ovšem nejen pouze jich, ale celých je obklopujících skupin (snad s výjimkou těch, kdož aktivně pomáhali při rozkrývání jejich činnosti). Tento postup by se v prvé řadě měl týkat islámských duchovních, kteří jsou nejednou šiřiteli militantního islamismu. V této souvislosti je nanejvýše pochybná celoevropská praxe výstavby nových mešit. Za pozornost jistě stojí, že nám nejbližší pravá islámská mešita se nachází v Hamburku. Z kterého pak asi města byli arabští teroristé zapojení do útoků 11. září?

Takováto opatření by ihned jistojistě narazila u pseudohumanických vládních i nevládních ochránců práv parazitů, úchylů, kriminálníků, anarchistů a ve svém důsledku i teroristů. Slova jako kontroverzní,xenofobie, populismus, extremismus, rasismus i fašismus by byla jistě v plné permanenci. Vždyť za téměř za fašistu byl bez jakékoli naší odezvy ihned po zvolení listem La Libre Belgique označen i prezident Klaus. Nálepkovalo by se o sto šest. Popsaná obecná opatření jsou však bez sebemenších pochyb nutná, chceme-li i do budoucna přežít my, naši potomci i naše kultura. Proti nám totiž stojí mocný protivník, vybavený silnou ideologií vycházející z jeho náboženství, dobře organizovaný, s pevnou vírou a vysokou natalitou. Nejsem si jist, není-li již pozdě a jsem si i vědom mocného spojence nepřítele v našich řadách (celkový úpadek s naší kulturou spojené víry i ideologií, vypjatý individualismus a mediální dominace liberální slabosti a přecitlivělosti), považuji však i přes to všechno za nutné varovat před opakováním chyb předválečné politiky ústupků. Právě teď je zapotřebí mobilizace všech, kdož si nastupující nebezpečí uvědomují a bubnování na poplach.